AIS Hub - Hoạt động ngoại khóa phong phú

AIS Hub thuộc trường quốc tế Adelaide (Adelaide International School - AIS) là ngôi trường mới thành lập, vị trí tại trung tâm thành phố Adelaide, cũng là một trong những ngôi trường thuộc liên minh AISA.

Các trường học ở Australia thường tan học vào lúc 3:30 buổi chiều. Rất nhiều phụ huynh lo lắng về những hoạt động sau giờ tan học của học sinh. Nhận thấy điều này, trung tâm hoạt động ngoại khóa AIS (AIS Hub) ra đời và mang đến những hoạt động ngoại khóa và phụ đạo học tập dưới sự quản lý giám sát của trường học.

Đối với các hoạt động ngoại khóa, AIS sẽ sắp xếp các giáo viên chuyên ngành phù hợp với từng lĩnh vực (ví dụ nghệ thuật sáng tạo Creative Arts, vận động luyện tập Personal Training …) để hướng dẫn học sinh học tập và luyện tập theo hệ thống, học sinh có thể thông qua những hoạt động này để nâng cao kỹ năng.

Đối với lĩnh vực học tập, AIS Hub tổ chức các câu lạc bộ bài tập về nhà Homework Club, mỗi tuần 4 buổi (từ 3:45 chiều bắt đầu đến 6:00 kết thúc), giáo viên phụ đạo sẽ căn cứ bài tập được bố trí tại trường để giúp đỡ và phụ đạo cho học Đối với học sinh yêu cầu riêng, AIS Hub còn có thể cung cấp cho học sinh chương trình phụ đạo 1 kèm 1.