Đăng kí làm agent

Các đơn vị có nhu cầu đăng kí làm agent của AISA, xin mời download form đăng kí agent tại đây. 

Xin nộp kèm các giấy tờ sau:

- Đăng kí kinh doanh ( Bản gốc + bản dịch)

- Giấy phép tư vấn du học

- Profile công ty ( bản tiếng anh)

- Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo cho tư vấn viên

Gửi về địa chỉ email: kimloan.trinh@aisa.edu.au. (Ms Kim Loan)