Dịch vụ giám hộ

Yêu cầu đối với học sinh dưới 18 tuổi

Theo luật của Úc, một cá nhân dưới 18 tuổi chưa phải là người lớn. Vì vậy, các yêu cầu nhất định áp dụng cho những sinh viên này. Học sinh phải cung cấp bằng chứng về sự sắp xếp phúc lợi đầy đủ trong thời hạn visa của họ, hoặc cho đến khi họ đủ 18 tuổi, để làm đơn xin thị thực hợp lệ.

Học sinh phải chứng minh rằng họ được sắp xếp phúc lợi đầy đủ theo một trong những cách sau:

• sống ở Úc với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (người nộp đơn phải hoàn thành Mẫu 157N để đề cử người giám hộ học sinh).

• sống ở Úc với người thân là người có thị thực Giám hộ Sinh viên (subclass 590) (người giám hộ phải nộp đơn xin thị thực này và hoàn thành Mẫu 157N) hoặc có thị thực hợp lệ khác ở Úc. Người thân phải trên 21 tuổi, nhân thân tốt và được cha mẹ hoặc người giám hộ đề cử.

• nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của học sinh sẽ cung cấp phúc lợi chung và chỗ ở cho họ (nhà cung cấp sẽ cấp một lá thư Xác nhận Chỗ ở và Phúc lợi Phù hợp (CAAW).

 

Nếu học sinh sống với một người thân (nhưng không phải cha mẹ), người thân được chỉ định phải:

• là anh trai, em gái, anh kế, chị kế, ông bà, cô, chú, cháu gái, cháu trai, ông bà nội, dì ghẻ, chú dượng, cháu kế hoặc cháu riêng

• trên 21 tuổi

• có quyền ở lại Úc cho đến khi thị thực hết hạn hoặc học sinh đủ 18 tuổi (tùy điều kiện nào xảy ra trước)

• và có sự kiểm tra của cảnh sát.

Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh cần chứng minh rằng người thân được chỉ định đáp ứng các tiêu chí này.

Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh phải hoàn thành Mẫu 1229 - Đồng ý cấp thị thực Úc cho trẻ em dưới 18 tuổi.

 

Xác nhận Nơi ở và Phúc lợi Phù hợp (CAAW)

 

Nếu một học sinh nhỏ tuổi không sống với cha mẹ hoặc người thân thích hợp, trường học tại Úc phải ký một lá thư được gọi là Xác nhận Nơi ở và Phúc lợi Phù hợp (CAAW): chấp thuận phúc lợi chung và sắp xếp chỗ ở của học sinh trước khi thị thực sinh viên có thể được cấp. Trường phải chỉ định rõ hai thời điểm:

1. Ngày nhà trường chọn bắt đầu chịu trách nhiệm về phúc lợi của học sinh, và

2. Ngày nhà trường sẽ ngừng chịu trách nhiệm phê duyệt các thỏa thuận phúc lợi cho học sinh đó.

Nếu các thỏa thuận phúc lợi của học sinh được trường học tại Úc chấp thuận, học sinh không được đến Úc cho đến khi các thỏa thuận phúc lợi bắt đầu được thực hiện. Ngày được chỉ định bởi nhà trường chứ không phải học sinh.

Như vậy tất cả 16 trường thuộc AISA đều cung cấp dịch vụ giám hộ cho học sinh dưới 18 tuổi trong trường hợp học sinh không có người thân giám hộ tại Úc. Dịch vụ này là miễn phí cho học sinh. Hoặc ngoài ra các em cũng có thể sử dụng dịch vụ giám hộ của công ty giám hộ như ISA, tuy nhiên các em sẽ phải đóng phí giám hộ cho công ty.

Liên hệ

AISA là liên minh các trường tư thục thuộc thành phố Adelaide có trụ sở tại Việt Nam. Các em học sinh và các bậc phụ huynh muốn tìm hiểu thêm thông tin, nộp hồ sơ, đăng ký học vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Văn phòng đại diện AEG (Adelaide Education Group) tại Việt Nam

Điện thoại: +84 35 9192 266/ +84 94776 5025

Email: thuha.tran@aibt.edu.vn/ kimloan.trinh@aibt.edu.vn