Đơn xin nhập học

Đơn xin nhập học vào 16 trường thuộc AISA - AISA application form, tải về theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/1uFU2YfpQMv_dhnMAI8vCukWzQu7MXrtf/view?usp=sharing

Các em học sinh điền đầy đủ thông tin vào form, sau đó gửi về địa chỉ email: kimloan.trinh@aibt.edu.vn kèm theo hồ sơ học tập, hộ chiếu

Thời gian xét hồ sơ từ 3 đến 5 ngày làm việc, sau đó nhà trường sẽ cấp thư mời cho các em.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ:

Văn phòng đại diện AEG (Adelaide Education Group) tại Việt Nam

Điện thoại: +84 35 9192 266/ +84 94776 5025

Email: thuha.tran@aibt.edu.vn/ kimloan.trinh@aibt.edu.vn