EPET - Chương trình đánh giá năng lực tiếng Anh thống nhất

Chương trình đánh giá EPET tên đầy đủ là English Proficiency Evaluation Test, là chương trình đánh giá năng lực tiếng anh được công nhận trong liên minh AISA. Chương trình đá giá EPET gồm 2 phần thi: viết và nói.

Học sinh có thể tự đăng ký lịch thi, kết quả thi sẽ được trung tâm khảo thí EPET gửi trực tiếp đến liên minh AISA và được coi là căn cứ đánh giá khả năng sử dụng tiếng anh của học sinh khi nhập học.

Học sinh không cần ôn luyện khi tham gia thi EPET. Bởi mục đích của bài thi này là để liên minh trường học AISA đánh giá được thực lực của học sinh để lên kế hoạch học tập phù hợp cho từng cá nhân.

Trước khi bước vào chương trình học chính thức, học viên sẽ được bổ sung tiếng anh ELICOS, thời gian học của mỗi cá nhân có thể khác nhau dựa vào kết quả EPET.

Một bộ phận trường học của AISA ngoài chương trình đánh giá EPET, cũng công nhận các chương trình đánh giá trình độ tiếng Anh khác như AEAS, IELTS.