Hệ thống giáo dục Úc

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÚC

Hệ thống giáo dục của Úc bao gồm tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Tương tự như ở Việt Nam, thời gian học sinh tiếp nhận giáo dục trong nhà trường là 12 năm (không bao gồm giáo dục tiền đề - mẫu giáo).

Chương trình giáo dục của Úc được một cơ quan độc lập – ACARA quy định tiêu chuẩn thống nhất toàn quốc về chương trình đào tạo, đánh giá và báo cáo. Chương trình bao gồm những nội dung được chú trọng vào 07 kỹ năng quan trọng, 08 lĩnh vực học tập lớn, 3 lĩnh vực học tập liên ngành lớn (nền văn hóa người bản xứ, thâm nhập vào châu Á, phát triển bền vững)

GIÁO DỤC TIỂU HỌC: TỪ LỚP DỰ BỊ RECEPTION LIÊN TỤC ĐẾN LỚP 6

Hệ thống giáo dục Úc đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của 07 kỹ năng quan trọng dưới đây:

 • Kỹ năng nhận biết chữ
 • Kỹ năng tính toán
 • Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo và phê bình
 • Kỹ năng giao tiếp xã hội và cá nhân
 • Kỹ năng giao lưu đa văn hóa
 • Nhận thức đạo đức

GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ: TỪ LỚP 7 ĐẾN LỚP 10

Học sinh được tiếp cận rất nhiều những môn học trọng tâm và môn học tự chọn, bao trùm 08 lĩnh vực học tập lớn

 • Tiếng Anh
 • Toán học
 • Khoa học
 • Con người và khoa học xã hội
 • Nghệ thuật
 • Thể dục và sức khỏe
 • Ngoại ngữ hai
 • Khoa học kỹ thuật và ứng dụng

Hệ thống giáo dục Adelaide

GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: TỪ LỚP 11 ĐẾN LỚP 12

Học sinh trung học phổ thông căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nghề nghiệp, sở thích, sở trường để lựa chọn chương trình học, tiếp tục phát triển năng lực và kỹ năng của học sinh, gia tăng sâu sắc năng lực lý giải và nhận thức, nắm chắc những kỹ năng phức tạp.

Hệ thống giáo dục Adelaide

NỀN GIÁO DỤC TRUNG TIỂU HỌC CHẤT LƯỢNG DẪN ĐẦU THẾ GIỚI

Chất lượng giáo dục tại Úc được xếp hạng là nền giáo dục hàng đầu thế giới. Theo kết quả đánh giá của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đã thể hiện rằng trình độ học sinh trung tiểu học của Úc ở các môn học cụ thể như toán học, khoa học, đọc hiểu v.vv.. được xếp hạng hàng đầu thế giới.

Hệ thống giáo dục Adelaide

Thành công này là nhờ hệ thống đào tạo hoàn thiện và tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bồi dưỡng nhân tài cho tương lai của Úc. Cấp trung tiểu học của Úc không chỉ chú trọng đến việc học tập của học sinh, đồng thời cũng chú trọng đến việc phát triển toàn diện của từng cá nhân, như tinh thần phối hợp đồng đội, khả năng giao tiếp và tự biểu đạt và quá trình bồi dưỡng nhân cách tỉ mỉ, đây là những tố chất đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp và cuộc sống tương lai của học sinh.

Hệ thống giáo dục Adelaide

Adelaide không chỉ là một thành phố văn hóa, mà nơi đây còn là “thành phố đáng sống thứ 05” trên thế giới (theo kết quả bình chọn năm 2012 và 2013 của “Tạp chí kinh tế học” Anh Quốc – Economist Intelligence Uni), và là một trong “Top 10 thành phố du lịch lớn nhất thế giới năm 2014” (theo bình chọn của tạp chí hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới “Lonely Planet”).