SGS - Dịch vụ giám sát an tâm

SGS tên đầy đủ là Student Guardian Services là dịch vụ giám hộ học sinh của AISA, cung cấp dịch vụ giám sát lưu học sinh quốc tế tin cậy và chất lượng.

SGS hỗ trợ các lưu học sinh quốc tế chưa đủ 18 tuổi của liên minh AISA, cung cấp dịch vụ hỗ trợ phúc lợi xã hội đầy đủ như bảo hiểm, dịch vụ giám hộ, nơi lưu trú, nhằm mục đích giúp học sinh được tiếp cận tốt nhất cuộc sống và học tập tại Úc trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Thành viên SGS đều có chứng chỉ cao cấp do chính phủ công nhận. Hơn nữa, những người giám hộ có khả năng nói được nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt Nam. Điều này giúp cho việc trao đổi thông tin với gia đình phụ huynh đơn giản hơn. Gia đình sẽ nắm bắt được tình hình cuộc sống và học tập của con cái tại nước ngoài.

SGS cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến học sinh, cung cấp 24h liên tục, bao gồm các dịch vụ như đưa đón sân bay, sắp xếp và điều phối gia đình chủ nhà, giới thiệu tình hình địa phương, thăm hỏi gia đình chủ nhà, chăm sóc theo dõi học tập hàng ngày, tham gia họp phụ huynh, tư vấn tâm lý, sắp xếp hoạt động nghỉ hè, cứu trợ khẩn cấp…